Main material model and manufacturer

Raw MaterialSpecification
FR4ShengYi
ITEQ
Isola
Copper foilMitsui Kinzoku
Taiwan Changchun
Shangdong Jinbao
PrepregShengYi
HongRen
SoldermaskTaiYo
GuangXin
Bst Checmical
Greencure (Huizhou)
ChemicalMaxDermid Chemical
Rohm and Haas
Copper ballChengan Copper Industry
Tin barSheng Nan Technology